Ulkoistettu asiakaspalvelu

Anna asiakaspalvelusi luotettaviin ja ammattimaisiin käsiin! Monet yritykset kohtaavat tilanteen, jossa asiakkaiden määrä ylittää palvelukapasiteetin. Kasvavat yhteydenottomäärät saattavat vaatia uusien työntekijöiden palkkaamista, mikä tuo lisäkustannuksia ja vie aikaa muilta tärkeiltä tehtäviltä. Ulkoistamalla asiakaspalvelun ammattilaisille voit varmistaa laadukkaan palvelun kaikille asiakkaille.

Valitsemalla ulkoistetun asiakaspalvelumme saat käyttöösi koko kirjon monikanavaisen asiakaspalvelun kanavia, varmistaen, että yrityksesi vastaa asiakkaiden odotuksiin kaikissa tilanteissa.

Ulkoistettu asiakaspalvelu räätälöidään yrityksesi tarpeiden mukaan. Voit ulkoistaa koko palveluketjun tai hyödyntää ylivuotoa, jolloin ulkoistettu asiakaspalvelu huolehtii asiakkaistasi silloin kun et itse ehdi, esimerkiksi ruuhka-aikana tai viikonloppuisin.

Ulkoistettu asiakaspalvelu sisältää:

• Monikanavainen asiakaspalvelu (puhelin, sähköposti, SMS, chat, sosiaalinen media)
• Puhelinpalvelun tiedotteet ja jonomusiikki
• Laadun seuranta ja asiakaspalveluagenttien coaching
• Kuukausittainen palveluraportointi
• Palvelutason valvonta

DialOk:n ulkoistetun asiakaspalvelun käyttöönottoprosessi takaa sujuvan etenemisen kohti tavoitetta sovitussa aikataulussa. Käyttöönotto on jaettu kolmeen vaiheeseen: valmistelu, toimitus ja käyttöönoton jälkeinen jatkuva palvelu.

Valmisteluvaihe käynnistyy tarkalla asiakastarpeiden määrittelyllä. Palvelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen siirrytään toimitusvaiheeseen, jonka kesto on yleensä 4–6 viikkoa. Toimitusvaiheessa valmistellaan palvelun tekninen toteutus, luodaan käyttäjätunnukset, testataan palvelua ja koulutetaan asiakaspalvelijat. Toimitusvaiheen päätyttyä palvelu otetaan käyttöön, käynnistäen samalla jatkuvan seurannan ja kehityksen. Palvelun toteutumista valvotaan säännöllisissä seurantapalavereissa ja kuukausittaisilla raporteilla. Asiakasyritykselle nimetty Customer Success Manager toimii koko prosessin koordinaattorina kaikissa vaiheissa.

Kumppanimme DialOk on ulkoistetun asiakaspalvelun kotimainen asiantuntijayritys, jonka kaikki palvelukeskukset sijaitsevat Suomessa. Palvelua tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Avainlippu-merkillä!

Ulkoistettu asiakaspalvelu

Anna asiakaspalvelusi luotettaviin ja ammattimaisiin käsiin! Monet yritykset kohtaavat tilanteen, jossa asiakkaiden määrä ylittää palvelukapasiteetin. Kasvavat yhteydenottomäärät saattavat vaatia uusien työntekijöiden palkkaamista, mikä tuo lisäkustannuksia ja vie aikaa muilta tärkeiltä tehtäviltä. Ulkoistamalla asiakaspalvelun ammattilaisille voit varmistaa laadukkaan palvelun kaikille asiakkaille.

Valitsemalla ulkoistetun asiakaspalvelumme saat käyttöösi koko kirjon monikanavaisen asiakaspalvelun kanavia, varmistaen, että yrityksesi vastaa asiakkaiden odotuksiin kaikissa tilanteissa.

Ulkoistettu asiakaspalvelu räätälöidään yrityksesi tarpeiden mukaan. Voit ulkoistaa koko palveluketjun tai hyödyntää ylivuotoa, jolloin ulkoistettu asiakaspalvelu huolehtii asiakkaistasi silloin kun et itse ehdi, esimerkiksi ruuhka-aikana tai viikonloppuisin.

Ulkoistettu asiakaspalvelu sisältää:

• Monikanavainen asiakaspalvelu (puhelin, sähköposti, SMS, chat, sosiaalinen media)
• Puhelinpalvelun tiedotteet ja jonomusiikki
• Laadun seuranta ja asiakaspalveluagenttien coaching
• Kuukausittainen palveluraportointi
• Palvelutason valvonta

DialOk:n ulkoistetun asiakaspalvelun käyttöönottoprosessi takaa sujuvan etenemisen kohti tavoitetta sovitussa aikataulussa. Käyttöönotto on jaettu kolmeen vaiheeseen: valmistelu, toimitus ja käyttöönoton jälkeinen jatkuva palvelu.

Valmisteluvaihe käynnistyy tarkalla asiakastarpeiden määrittelyllä. Palvelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen siirrytään toimitusvaiheeseen, jonka kesto on yleensä 4–6 viikkoa. Toimitusvaiheessa valmistellaan palvelun tekninen toteutus, luodaan käyttäjätunnukset, testataan palvelua ja koulutetaan asiakaspalvelijat. Toimitusvaiheen päätyttyä palvelu otetaan käyttöön, käynnistäen samalla jatkuvan seurannan ja kehityksen. Palvelun toteutumista valvotaan säännöllisissä seurantapalavereissa ja kuukausittaisilla raporteilla. Asiakasyritykselle nimetty Customer Success Manager toimii koko prosessin koordinaattorina kaikissa vaiheissa.

Kumppanimme DialOk on ulkoistetun asiakaspalvelun kotimainen asiantuntijayritys, jonka kaikki palvelukeskukset sijaitsevat Suomessa. Palvelua tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Avainlippu-merkillä!

Ulkoistettu vaihteenhoito

Puhelinvaihteen ulkoistaminen vapauttaa arvokasta aikaa ja resursseja työntekijöiltäsi, jotta he voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Ammattitaitoinen vaihteenhoitopalvelu ohjaa yhteydenotot systemaattisesti oikeille henkilöille, mahdollistaen samalla jäljitettävyyden, raportoinnin ja korkean palvelun laadun. Sujuva puhelinvaihde antaa yrityksestäsi ammattimaisen mielikuvan ja varmistaa, että kaikki asiakkaasi saavat palvelua.

Vaihteenhoito voidaan ulkoistaa kokonaan tai osittain ylivuotopalveluna. Vaihteenhoitopalvelun käynnistäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä teidän kanssanne, ja kaikki palvelun yksityiskohdat suunnitellaan yrityksenne tarpeita silmällä pitäen. Käyttöönoton jälkeen palvelun tasoa seurataan säännöllisesti ja asiakkuudesta huolehtii dedikoitu Customer Sucess Manager.

Kumppanimme DialOk on ulkoistetun asiakaspalvelun kotimainen asiantuntijayritys, jonka kaikki palvelukeskukset sijaitsevat Suomessa. Palvelua tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Avainlippu-merkillä!

Ulkoistettu vaihteenhoito

Puhelinvaihteen ulkoistaminen vapauttaa arvokasta aikaa ja resursseja työntekijöiltäsi, jotta he voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Ammattitaitoinen vaihteenhoitopalvelu ohjaa yhteydenotot systemaattisesti oikeille henkilöille, mahdollistaen samalla jäljitettävyyden, raportoinnin ja korkean palvelun laadun. Sujuva puhelinvaihde antaa yrityksestäsi ammattimaisen mielikuvan ja varmistaa, että kaikki asiakkaasi saavat palvelua.

Vaihteenhoito voidaan ulkoistaa kokonaan tai osittain ylivuotopalveluna. Vaihteenhoitopalvelun käynnistäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä teidän kanssanne, ja kaikki palvelun yksityiskohdat suunnitellaan yrityksenne tarpeita silmällä pitäen. Käyttöönoton jälkeen palvelun tasoa seurataan säännöllisesti ja asiakkuudesta huolehtii dedikoitu Customer Sucess Manager.

Kumppanimme DialOk on ulkoistetun asiakaspalvelun kotimainen asiantuntijayritys, jonka kaikki palvelukeskukset sijaitsevat Suomessa. Palvelua tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Avainlippu-merkillä!

Outbound-asiakkuudenhoito

Etkö ehdi soittaa asiakkaillesi? Ulkoista se! Räätälöimme kanssasi tarpeisiinne sopivan outbound-soittokampanjan, jolla asiakaskokemuksenne nousee muiden yläpuolelle.

Ulkoistettu outbound-asiakkuudenhoito on tehokas tapa aktivoida ja sitouttaa asiakaskuntaasi. Proaktiivinen asiakaspalvelu tuottaa hyvää asiakaskokemusta palvelemalla asiakastasi jo ennen kuin hän ottaa yritykseesi itse yhteyttä. Samalla säästät oman henkilöstösi aikaa ydinliiketoimintaan.

Outbound-asiakkuudenhoito sopii mainiosti esimerkiksi palveluliiketoimintaan, jossa asiakkaille tehdään ajanvarauksia tai muistutetaan määräaikaisesti tehtävistä tarkistuksista, kuten hammastarkastukset tai auton katsastukset.

Oli tarpeesi sitten lyhytaikainen soittokampanja tai pitkäaikainen soittotyöskentely, ulkoistettu asiakaspalvelu voi palvella asiakaskuntaasi tarjoamalla ajanvarauksia, muistutuksia, tarvekartoituksia tai lisämyyntiä. Outboundina voidaan toteuttaa myös asiakastutkimuksia, palautekyselyitä tai asiakasrekisterin päivitystä.

Outbound-soittokampanja käynnistyy pilotoinnilla, jonka tavoitteet määritellään yhdessä yrityksesi kanssa. Kehitämme palvelua saatujen kokemusta perusteella, jotta yrityksenne saa kampanjasta parhaan tuoton irti. Parhaimmillaan soittokampanjat voivat tehdä jopa nelinkertaista tuottoa boostaamalla yritykseesi tehtyjen ajanvarausten määrää.

Kumppanimme DialOk on outbound-asiakaspalvelun kotimainen asiantuntijayritys, jonka kaikki palvelukeskukset sijaitsevat Suomessa. Palvelua tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Avainlippu-merkillä!

Outbound-asiakkuudenhoito

Etkö ehdi soittaa asiakkaillesi? Ulkoista se! Räätälöimme kanssasi tarpeisiinne sopivan outbound-soittokampanjan, jolla asiakaskokemuksenne nousee muiden yläpuolelle.

Ulkoistettu outbound-asiakkuudenhoito on tehokas tapa aktivoida ja sitouttaa asiakaskuntaasi. Proaktiivinen asiakaspalvelu tuottaa hyvää asiakaskokemusta palvelemalla asiakastasi jo ennen kuin hän ottaa yritykseesi itse yhteyttä. Samalla säästät oman henkilöstösi aikaa ydinliiketoimintaan.

Outbound-asiakkuudenhoito sopii mainiosti esimerkiksi palveluliiketoimintaan, jossa asiakkaille tehdään ajanvarauksia tai muistutetaan määräaikaisesti tehtävistä tarkistuksista, kuten hammastarkastukset tai auton katsastukset.

Oli tarpeesi sitten lyhytaikainen soittokampanja tai pitkäaikainen soittotyöskentely, ulkoistettu asiakaspalvelu voi palvella asiakaskuntaasi tarjoamalla ajanvarauksia, muistutuksia, tarvekartoituksia tai lisämyyntiä. Outboundina voidaan toteuttaa myös asiakastutkimuksia, palautekyselyitä tai asiakasrekisterin päivitystä.

Outbound-soittokampanja käynnistyy pilotoinnilla, jonka tavoitteet määritellään yhdessä yrityksesi kanssa. Kehitämme palvelua saatujen kokemusta perusteella, jotta yrityksenne saa kampanjasta parhaan tuoton irti. Parhaimmillaan soittokampanjat voivat tehdä jopa nelinkertaista tuottoa boostaamalla yritykseesi tehtyjen ajanvarausten määrää.

Kumppanimme DialOk on outbound-asiakaspalvelun kotimainen asiantuntijayritys, jonka kaikki palvelukeskukset sijaitsevat Suomessa. Palvelua tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Avainlippu-merkillä!