Ulkoistamalla yrityksesi asiakaspalvelun lisäät asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta yritystä kohtaan.

Moni yritys kohtaa tilanteen, jossa asiakkaita on linjoilla enemmän kuin ehtisi palvella. Yhteydenottomäärien kasvaessa joudutaan usein rekrytoimaan lisää työntekijöitä, mikä lisää kustannuksia ja vie aikaa muilta töiltä.

Asiakaspalvelun ulkoistamisen avulla resurssit pystytään kohdentamaan kustannustehokkaasti ja jokainen asiakas saa yrityksesi arvoista palvelua.

Ulkoistettu asiakaspalveluratkaisu takaa, että jokainen asiakaspalvelukontakti hoidetaan laadukkaasti loppuun saakka, mikä lisää asiakkaiden yritysuskollisuutta, tehostat liiketoimintaa ja vapautat aikaa ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

 

Puhelintoimintojen tärkeimpiä ominaisuuksia

SOITTOPYYNNÖT

Soittajat voivat halutessaan jättää soittopyynnön, jolloin palveluvalikkoon määritellään takaisinsoitto, eli soittopyynnön jättömahdollisuus. Tällöin jonotilanteessa soittajalta kysytään, haluaako hän jättää soittopyynnön ja pyydetään näppäilemään puhelinnumero, jonne halutaan soitettavan sekä ajankohta jolloin soitetaan. Järjestelmä ohjaa soittopyynnön asiakaspalvelijalle soittajan määrittelemänä ajankohtana.

 

JONOTUS

Asiakaspalvelijoiden taidot ja taitotasot määritellään reitityksiä varten. Näin soittaja pystytään ohjaamaan valitun taidon omaavalle asiakaspalvelijalle. Jokaisella taidolla on omat jononsa. Asiakaspalvelijalla voi olla yksi tai useampi taito ja he voivat palvella yhtä tai useampaa jonoa. Kaikilla jonoilla on sama prioriteetti. Tämä tarkoittaa, että asiakaspalvelijan vapautuessa, asiakaspalvelija vastaanottaa pisimpään jonossa olleen puhelun asiakaspalvelijan taitotason perusteella. Palveluun kuuluu vakioitu jonomusiikki, räätälöidystä jonomusiikista peritään lisämaksu. Asiakkaan palvelua varten varataan palvelumäärityksen mukaisesti asiakkaan tarvitsema jonokapasiteetti.

 

TIEDOTTEET

Valikkopalvelun muutokset ja lisäykset ovat maksullisia lisäpalveluita. Myös tilapäisiä asiakaskohtaisia tiedotteita voidaan liittää lisämaksullisena palveluun. Tällaisia tiedotteita ovat esimerkiksi eri tyyppiset poikkeustilanne- tai hätätiedotteet.

Asiakas voi äänittää palvelun tiedotteet soittamalla tiedoteäänitysvalikkoon. Tiedoteäänitysvalikkoon soittaminen edellyttää Asiakasyritykseltä oman erillisen 0203- palvelunumeron käyttöönottoa.
Valikkopalvelu on opastava palvelu, joka pitää sisällään valikkotiedotteet, kuten tervehdykset ja esim. tietoa aukioloajoista. Valikkopalveluun soitettaessa, soittaja kuulee ensin tervetuloviestin ja sen jälkeen varsinaisen valikkoviestin. Tällöin avautuu päävalikko, josta valinnan jälkeen soittaja siirtyy alavalikkoon. Soittajan valikon valintojen perusteella voidaan toimia kolmella tavalla:

  • Puhelu ohjataan asiakaspalvelijalle, ei ole vapaana se ohjataan jonoon
  • Puhelu ohjataan ulkoiseen numeroon tai yhteistyökumppanille
  • Puhelu ohjataan valmiiksi määritellylle tiedotteelle.

Mikäli asiakaspalvelu on suljettu, soittaja kuulee aukioloaikatiedotteen, missä ilmoitetaan asiakaspalvelun olevan suljettu. Mikäli asiakaspalvelijoita ei ole vapaana, puhelu ohjataan jonoon. Soittaja saa jonotiedotteen, jossa ilmoitetaan, että hän on jonossa.

Muut palveluun liittyvät ominaisuudet

Monikanavaisuus

Asiakaspalvelijalle voidaan ohjata sähköposteja, tekstiviestejä, ääniviestejä, fakseja ja weblomakkeita sekä chat-kanava tarpeen mukaan. 

w

Chat

Chat-palvelussa palvelumääritys on olennaista. Kokonaisuuden perusteella Palveluntarjoaja määrittää yhdessä asiakkaan kanssa palvelutasot, vastaajien taitotasot sekä vasteajat.

Sähköpostikäsittely

Sähköposteja vastaanotetaan ja käsitellään samalla tavalla kuin puheluita. Sähköpostien käsittely on mukana raportoinnissa aivan samalla tavalla kuin puhelinkontaktien käsittely.

Sosiaalinen media

Meillä on myös valmiudet toimia asiakkaan sosiaalisen media kanavien moderaattorina. Eri kanavien viestintää valvotaan, vastaaminen suoritetaan ennalta sovittujen määritysten mukaisesti.

SMS Gateway

Contact Center-ohjelmisto mahdollistaa myös 2-suuntaisen SMS liikenteen. Näin asiakaspalvelijat voivat lähettää ja vastaanottaa SMS viestejä sähköpostien tavoin. 

Kampanjatuki/telemarkkinointi

Autamme yritystänne kasvamaan luomalla kvalifioidun myyntiputken ja vahvistamalla asemaanne toimialallanne. Käytössämme ovat tarpeisiinne sopivat ja tehokkaat strategiat, kuten mm. inbound-markkinointi, telemarkkinointi.

Olemme Suomen ICT Picte Oy:llä  hyvin tarkkoja palveluidemme laadusta ja seuraamme laadun tasoa päivittäin.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!